Nhà máy nhiệt phân lốp xe

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Nhà máy nhiệt phân lốp xe thải liên tục

    Sẽ là những mảnh vỡ vụn của lốp sau khi băng tải, cân băng tải, vít tải, v.v. đến áp suất âm trong hệ thống nhiệt phân liên tục thông qua quá trình nhiệt phân, trong hệ thống sau phản ứng pha khí nhiệt độ 450-550 ℃ trong điều kiện nhiệt phân nhanh chân không phản ứng, tạo ra dầu nhiệt phân, muội than, dây nhiệt phân và khí cháy, khí dễ cháy bằng cách tách bộ phận thu hồi dầu và khí sau khi đi vào lò cao đốt nóng, cho toàn bộ hệ thống sản xuất để cung cấp nhiệt phản ứng, đạt được khả năng tự cung cấp trong năng lượng;
  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Nhà máy nhiệt phân lốp xe thải loại theo lô

    Phương pháp nhiệt phân là một trong những phương pháp toàn diện và mang lại giá trị gia tăng cao trong xử lý lốp xe phế thải. Thông qua công nghệ nhiệt phân của thiết bị xử lý lốp thải, các nguyên liệu thô như lốp xe thải và nhựa phế thải có thể được xử lý để thu được nhiên liệu, muội than và dây thép. Quy trình này có các đặc điểm không ô nhiễm và sản lượng dầu cao.