Nhà máy nhiệt phân nhựa thải

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Nhà máy nhiệt phân nhựa thải

    Được sử dụng để tận dụng tài nguyên nhựa phế thải. Thông qua quá trình phân hủy triệt để các polyme phân tử cao trong các sản phẩm nhựa phế thải, chúng trở lại trạng thái của các phân tử nhỏ hoặc monome để sản xuất dầu nhiên liệu và nhiên liệu rắn. Dưới tiền đề an toàn, bảo vệ môi trường và hoạt động liên tục và ổn định, Tái chế, vô hại và giảm chất thải nhựa. Dây chuyền sản xuất nhiệt phân nhựa phế thải của công ty sử dụng chất xúc tác composite đặc biệt và chất khử clo tổng hợp đặc biệt để loại bỏ kịp thời các khí axit như hydro clorua sinh ra từ quá trình nứt PVC, kéo dài tuổi thọ của thiết bị.