Nhà máy nhiệt phân rác thải sinh hoạt

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Nhà máy nhiệt phân rác thải sinh hoạt

    Chất thải rắn đô thị và chất thải rắn sinh hoạt nói chung được tạo thành từ những vật dụng tiêu dùng hàng ngày bị loại bỏ, loại chất thải thông thường này thường được đặt trong một túi hoặc thùng màu đen có chứa hỗn hợp vật liệu tái chế ướt và khô, vật liệu hữu cơ, vô cơ và phân hủy sinh học.
    Rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải sinh hoạt nói chung bao gồm những đồ tiêu dùng hàng ngày bị loại bỏ. Loại rác thông thường này thường được đặt trong túi đen hoặc thùng rác, trong đó có hỗn hợp vật liệu tái chế ướt và khô, vật liệu hữu cơ, vô cơ và phân hủy sinh học.
    Các thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt do công ty chúng tôi nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tự động từ khâu cấp liệu đến khâu phân loại. Nó có thể xử lý 300-500 tấn mỗi ngày và chỉ cần 3-5 người để vận hành. Toàn bộ bộ thiết bị không yêu cầu lửa, nguyên liệu hóa chất và nước. Đây là một dự án tái chế bảo vệ môi trường do nhà nước chủ trương.