Nhà máy nhiệt phân lốp xe thải liên tục

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Nhà máy nhiệt phân lốp xe thải liên tục

    Sẽ là những mảnh vỡ vụn của lốp sau khi băng tải, cân băng tải, vít tải, v.v. đến áp suất âm trong hệ thống nhiệt phân liên tục thông qua quá trình nhiệt phân, trong hệ thống sau phản ứng pha khí nhiệt độ 450-550 ℃ trong điều kiện nhiệt phân nhanh chân không phản ứng, tạo ra dầu nhiệt phân, muội than, dây nhiệt phân và khí cháy, khí dễ cháy bằng cách tách bộ phận thu hồi dầu và khí sau khi đi vào lò cao đốt nóng, cho toàn bộ hệ thống sản xuất để cung cấp nhiệt phản ứng, đạt được khả năng tự cung cấp trong năng lượng;