Thiết bị mài carbon đen

  • Carbon Black Grinding Equipment

    Thiết bị mài carbon đen

    Nguyên liệu do máy nghiền hàm gãy, dưới tác động của gầu nâng, được đưa đến thùng chứa, sau khi thông qua máy cấp liệu rung điện từ sẽ đưa nguyên liệu đồng đều và có trật tự đến nhà máy Raymond để nghiền, sau khi bột nghiền dưới tác động của quạt thổi phân loại Máy, sau khi tách nguyên liệu từ đường ống đến xyclon lớn để thu bột, sau đó đưa ra miệng xả, để hoàn thành quá trình nghiền muội than.