Đầu đốt

  • burner

    đầu đốt

    Lò hơi đốt là nói đến đầu đốt lò hơi, đốt lò hơi nhiên liệu và gas lò hơi là thiết bị phụ trợ hỗ trợ quan trọng nhất, lò hơi đốt chủ yếu được chia thành đầu đốt nhiên liệu và đầu đốt gas và đầu đốt nhiên liệu kép, bao gồm cả đầu đốt nhiên liệu có thể được chia thành đầu đốt dầu nhẹ đầu đốt dầu nặng, dầu nhẹ chủ yếu đề cập đến dầu diesel, dầu nặng đề cập đến xăng khai thác dầu, dầu diesel sau phần còn lại của dầu nặng; Đầu đốt gas có thể được chia thành đầu đốt khí tự nhiên, đầu đốt gas thành phố, đầu đốt LPG và đầu đốt khí sinh học.