Nhà máy nhiệt phân lốp xe thải loại theo lô

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Nhà máy nhiệt phân lốp xe thải loại theo lô

    Phương pháp nhiệt phân là một trong những phương pháp toàn diện và mang lại giá trị gia tăng cao trong xử lý lốp xe phế thải. Thông qua công nghệ nhiệt phân của thiết bị xử lý lốp thải, các nguyên liệu thô như lốp xe thải và nhựa thải có thể được xử lý để thu được nhiên liệu, muội than và dây thép. Quy trình này có các đặc điểm không ô nhiễm và sản lượng dầu cao.